Fastighetsrätt

Rådgivning och biträde vid upprättande av avtal om överlåtelse, hyra och annan nyttjanderätt. Biträde vid tvister om fel i fastighet eller andra tvister. Biträde vid hyresförhandlingar. Rådgivning och biträde i entreprenadfrågor.

Advokatfirman Wijk & Nordström AB
advokat@wn.nu
Östra Ågatan 37 • Box 1022, 751 40 Uppsala • Telefon: 018 - 15 76 80
Nygatan 3, 803 20 Gävle • Telefon: 026 - 18 31 00

Allmänna villkor