Familjerätt och arvsrätt

Biträde och rådgivning angående äktenskapsskillnad, underhållsbidrag och bodelning. Biträde och rådgivning i arvs- och testamentsfrågor. Upprättande av testamenten, äktenskapsförord, samboavtal. Biträde vid gåvotransaktioner och generationsskiften.

Advokatfirman Wijk & Nordström AB
advokat@wn.nu
Östra Ågatan 37 • Box 1022, 751 40 Uppsala • Telefon: 018 - 15 76 80
Nygatan 3, 803 20 Gävle • Telefon: 026 - 18 31 00

Allmänna villkor