Vi erbjuder

Vi har sedan 1986 erbjudit företag, organisationer och privatpersoner kvalificerat juridiskt biträde i rättsliga angelägenheter.

Vårt fokus är att lokalt bygga upp långsiktiga relationer präglade av förtroende, affärsmässighet och engagemang.

  • Uppsala
  • Gävle

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi erbjuder juridiska tjänster inom ett flertal områden. Läs gärna mer om våra tjänster.

Rättsområden

Företag i kris

När leverantörsskulderna hopar sig och banken inte längre ställer upp. Vilka alternativ finns?

Läs mer

Nyheter

Advokatfirman Wijk & Nordström AB
advokat@wn.nu
Östra Ågatan 37 • Box 1022, 751 40 Uppsala • Telefon: 018 - 15 76 80
Nygatan 3, 803 20 Gävle • Telefon: 026 - 18 31 00

Allmänna villkor