Vi erbjuder

Vi har sedan 1986 erbjudit företag, organisationer och privatpersoner kvalificerat juridiskt biträde i rättsliga angelägenheter.

Vårt fokus är att lokalt bygga upp långsiktiga relationer präglade av förtroende, affärsmässighet och engagemang.

bild3

Uppsala

bild10

Gävle

bild1
bild5
bild7
bild9
bild8
bild6

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi erbjuder juridiska tjänster inom ett flertal områden. Läs gärna mer om våra tjänster.

Rättsområden

Företag i kris

När leverantörsskulderna hopar sig och banken inte längre ställer upp. Vilka alternativ finns?

Läs mer

Advokatfirman Wijk & Nordström AB
advokat@wn.nu
Östra Ågatan 37 • Box 1022, 751 40 Uppsala • Telefon: 018 - 15 76 80
Nygatan 3, 803 20 Gävle • Telefon: 026 - 18 31 00

Allmänna villkor